description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
27 اکتبر 2016
description
در دوره «کلک خیال»‌ مطرح شد؛

انتقاد یک شاعر قمی از پرگویی شعرای آیینی

یکی از شاعران آیینی اهل قم، با انتقاد از پرگویی برخی شاعران گفت: شاعران نباید به کمیت شعر توجه داشته باشند؛ چرا که کم سرودن و تاثیرگذار سرودن از انتظارات اصلی مخاطبان است.

یکی از شاعران آیینی اهل قم، با انتقاد از پرگویی برخی شاعران گفت: شاعران نباید به کمیت شعر توجه داشته باشند؛ چرا که کم سرودن و تاثیرگذار سرودن از انتظارات اصلی مخاطبان است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، سید احمد علوی در نخستین محفل شعرخوانی پنجمین دوره آموزش شعر «کلک خیال» که با محوریت شعر آیینی، چهارشنبه شب در سالن جلسات مجتمع آموزشی فرهنگی یاوران مهدی (عج) برگزار شد، با بیان اینکه شاعران علاوه بر زیبا سرودن شعر باید به دنبال تقویت مضامین دینی در اشعار باشند، اظهار داشت: شعر آیینی به عنوان یک اولویت باید به صورت ویژه مورد توجه شاعران قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قافیه، یکی از ارکان اصلی شعر است، مطرح کرد: پرهیز از تکرار بیهوده کلمات می‌تواند سبب زیبایی و افزایش تاثیرگذاری اشعار در میان مخاطبان شود.
این شاعر قمی بر اهتمام شاعران نسبت به تدوین مطلوب ابیات پایانی اشعار تاکید کرد و گفت: شاعران نباید به کمیت شعر توجه داشته باشند؛ چرا که کم سرودن و تاثیرگذار بودن شعرها از انتظارات اصلی مخاطبان است.
وی نوآوری را از ویژگی‌های اشعار برجسته دانست و تصریح کرد: شعری که مورد نقد قرار نگیرد، نسیه است. به همین علت شاعران قبل از ارائه اشعار خود در مجالس مختلف باید به دنبال استفاده از نظرات استادان خود باشند.