لطفاً قبل از تکمیل برگه ثبت نام به نکات زیر دقت کنید:
– حضور در دوره منوط به تماس و هماهنگی بنیاد شعر و ادبیات داستانی با شرکت‌کنندگان حایز شرایط است.
– فایل داستان خود را تحت نرم‌افزار Microsoft WORD ارسال کنید و نام کامل خود را به عنوان نام فایل ارسالی بنویسید.
– ترجیحاً آخرین اثر خود را ارسال کنید. داستان باید بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه باشد و در پایان، مشخصات فردی و تاریخ نگارش داستان را ذکر کنید.
– زمان و مکان برگزاری دوره آموزشی، هنگام تماس با شرکت‌کنندگان اعلام خواهدشد.

آخرین مهلت ثبت نام: جمعه ۲۴ آذر