• تاریخ برگزاری دوره: ۳۰ آبان لغایت ۲ آذر ۱۳۹۸
  • این دوره ویژه اعضای پایگاه نقد داستان است.
  • هزینه ثبت‌نام در دوره برای ساکنان استان تهران ۱۰۰٫۰۰۰ تومان و ساکنان دیگر استان‌ها ۵۰٫۰۰۰ تومان است.
  • حضور در دوره منوط به تماس و هماهنگی کارشناسان بنیاد با ادب‌جویان است.