description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
5 می 2017
perm_media

رضا امیرخانی در گارگاه پیشرفته رمان

رضا امیرخانی در بین شاگردان احمد دهقان حاضر شد و با آنان به گفتگو پرداخت. این نشست در حاشیه کارگاه پیشرفته رمان در هفتمین دوره آموزش داستان نویسی آل جلال که توسط احمد دهقان تدریس می شود، برگزار گردید.