description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
18 فوریه 2018
videocam

شعرخوانی دکتر اسماعیل امینی برای دریاچه ارومیه

شعرخوانی دکتر اسماعیل امینی به زبان ترکی درباره دریاچه ارومیه که این روزها حال خوبی ندارد
دوازدهمین جشنواره شعر فجر
محفل تهران
۲۵ بهمن ۹۶