description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
28 ژانویه 2018
videocam

شعری با موضوع زلزله از علیرضا قزوه

با ملات و آجرِ دل کندن از این خاکدان
خانه ای از نور می سازیم جای زلزله

شعری با موضوع زلزله از علیرضا قزوه محفل افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر – کرمانشاه