description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
30 می 2017
volume_up

مدرسه صوتی – انجمن داری – جلسه دوم – رضا امیرخانی

نشست «برنامه‌ریزی ادبی، از ایده تا اجرا» در قالب برنامه«۱۷ دقیقه حرف حساب»، اسفند ماه ۱۳۹۵ در بنیاد شعر و ادبیات داستانی برگزار شد.
در این برنامه، درباره موضوعاتی نظیر مخاطب‌یابی توسط انجمن‌های ادبی، نحوه برنامه‌ریزی ادبی، نمونه برنامه ادبی موفق، استفاده از ظرفیت‌های بومی در برنامه‌ریزی ادبی و کارکرد اصلی یک انجمن ادبی مورد بحث قرار گرفت.