description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
9 اکتبر 2017
perm_media

هفتادویکمین پاییز – بزرگداشت حسین منزوی

به همین سادگی، خیلی‌ها آمدند و از مهر گفتند و از حسین منزوی خواندند تا هفتادویکمین پاییز بودنش را گرامی بدارند… تا ادامه‌ی مهر فراموش نشود؛ به همین سادگی