description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
۱ مهر ۱۳۹۶
videocam
مصطفی خرامان

کار ترسناکی که امروز انجام می‌دهیم

متن مصطفی خرامان در مراسم رونمایی از سایت تخصصی نقد داستان
وقتی در عمق تاریکی کبریت روشن می‌کنیم، به خاطر این نیست که بهتر ببینیم، می‌خواهیم متوجه شویم چقدر دورمان تاریک است. ادبیات دقیقاً همین کار را می‌کند.
این نکته را فاکنر گفته است.
در اهمیت ادبیات نکته‌های دیگری هم گفته‌اند.
تاریخ جامعه از طریق ادبیات خوانده می‌شود.

دیدگاه خود را در مورد این متن برای ما بنویسید.

comment
account_circle
email