library_books

تکنیک‌های نویسندگان بزرگ

نویسنده: نل کارد
سال انتشار: ۱۳۹۶
تعداد چاپ: اول
تعداد صفحات: ۱۶۴
قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

این کتاب که از سوی روزنامۀ گاردینِ انگلیس منتشر شده است، چند ویژگی مهم دارد. یکی اینکه به استثنای دو فصل مربوط  به چاپ و انتشار رمان، نویسندگانِ بقیۀ فصل‌هایش داستان‌نویس هستند و هر نویسنده به موضوعی پرداخته  که خودش در آن تبحر خاصی داشته است. مثلاً فصل دیالوگ را دی بی سی پِیِر، نویسندۀ ورنون گاد لیتل، نوشته است. یک ویژگی دیگرش هم تمرین‌هایی است که در آخر هر فصل  با عنوان «کارگاه نویسنده» آمده است و دست کم برای نویسندۀ نوقلم می‌تواند بسیار مفید باشد. اما ویژگی مهم آن در موجز بودنِ آن است. در بسیاری از این نوع کتاب‌ها روده‌درازی‌های نویسنده باعث می‌شود خواننده اصل مطلب را گم کند یا حتی از خیر خواندن آن بگذرد. هر کدام از فصل‌های این کتاب را می‌توان در یک نشست خواند و نکته‌هایی از آن آموخت. «تکنیک‌های نویسندگان بزرگ» اگر با دقت خوانده شود می‌تواند کلاس یا دوره‌ای پیشرفته و کارگاه پرثمری برای نوشتن رمان و داستان باشد.