library_books

۳۸ خطای رایج داستان‌نویسان

نویسنده: جک م.بیکهم
سال انتشار: ۱۳۹۶
تعداد چاپ: اول
تعداد صفحات: ۲۴۴
قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

نویسنده این کتاب، هدف از نگارش آن را واکسینه کردن نویسندگان در برابر خطاهای رایج و مصون ماندن از سراب‌های وسوسه‌انگیزی دانسته است که نویسنده‌های زیادی را به دام انداخته‌اند. او در مقدمه کتاب به خوانندگانش هشدار می‌دهد: نوشته‌های قبلی‌تان را با چیزهایی که در این کتاب فرا می‌گیرید، قضاوت نکنید، چرا که این کار در‌جا زدن در گذشته است و شما را عقب می‌اندازد. امید من این است که سر‌فصل‌های ۳۸‌گانه این کتاب را در آثار آتی خود لحاظ کنید و مراقب لغزش‌گاه‌هایی باشید که در عرصه ادبیات داستانی هنوز قربانیان زیادی می‌گیرند. اگر حواستان جمع بوده و این اشتباه‌ها را مرتکب نمی‌شده‌اید که بهتر و اگر قبلاً مرتکب شده‌اید، در کارهای آینده خود از آن‌ها دوری کنید. برخی سر‌فصل‌های این کتاب عبارتند از: موقع نوشتن خود‌نمایی نکنید، برای خواننده سخنرانی نکنید، نگذارید شخصیت‌ها پر‌حرفی کنند، دنباله‌رو بازار نباشید، ایده‌های پی‌رنگ‌هایتان را حرام نکنید و …