library_books

لحظه‌های انقلاب

نویسنده: زنده‌یاد محمود گلابدره‌ای
سال انتشار: 1392
تعداد چاپ: سوم
تعداد صفحات: 452
قیمت: 15000 تومان

این اثر، روایتی است پرشور و زنده از روزهای انقلاب ایران که راوی، خود در تمام صحنه‌های آن حضور داشته است. لحظه‌های انقلاب تا حد خوبی همه‌ وقایع سال‌های انقلاب را بدون شعار شرح می‌دهد. این کتاب به نوعی یک تاریخ شفاهی و با جزئیات از انقلابی است که اغلب آن را به شکل یک واقعه‌ کلی و مبهم به خاطر می‌آوریم.
روایت گلابدره‌ای از انقلاب نکته‌هایی اساسی دارد که آن را به مفهوم «روایت خُرد» پیوند می‌دهد. کتاب لحظه‌های انقلاب به شکل گزارش‌نویسی است و به معنای واقعی، تلفیقی از روایت و قصه‌نویسی دارد و نکته قوی که در این کتاب مشاهده می‌شود، نزدیک بودن به واقعیات است.
این کتاب مستندگونه‌ای است از لحظه‌های اسطوره‌ای انقلاب مردم ایران که نویسنده با تمام گوشت و خون و عصب خود شخصا آزموده است. نویسنده سعی کرده با حفظ امانت و صداقت، تا آنجا که خود ناظر عینی حوادث بوده وقایع انقلاب را نقل کند.
سیمین دانشور درباره این اثر گفته است: «این کتاب مستندگونه‌ای است از لحظه‌های اسطوره‌ای انقلاب مردم ایران که نویسنده با تمام گوشت و خون و عصب خود شخصا آزموده و یک نوع ادبیات تجربی است. پیش درآمد ادبیات انقلابی است که در انتظارش بودم.»
شهید دکتر مفتح نیز درباره این کتاب می‌گوید: «با مطالعه مختصری از قسمت‌های کتاب لحظه‌های انقلاب، محتوا را غنی، عبارات را جالب و زیبا یافتم. نویسنده سعی کرده تا آنجا که خود ناظر عینی حوادث بوده، وقایع انقلاب را نقل کند. در قسمت‌هایی که دیدم، امانت و صداقت نویسنده متجلی بود.»