29 نوامبر 2015
videocam دو درس مهم داستان نویسی به روایت مرحوم زنوزی جلالی

دو درس مهم داستان نویسی به روایت مرحوم زنوزی جلالی
77 ثانیه از کلاس درس داستان نویسی استاد فیروز زنوزی جلالی در دوره آموزشی آل جلال، آذرماه 1394 که از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی برگزار شده است.