۵ مرداد ۱۳۹۹
description نام موسسه فراگیر معاونت امور فرهنگی مشخص شد

«خانه کتاب و ادبیات ایران» به عنوان نام موسسه فراگیر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، در راستای ساماندهی موسسات تابعه معاونت فرهنگی و با عنایت به تشکیل موسسه فراگیر، اعضای هیئت امنای این موسسه شنبه(۴مرداد ماه) جلسه غیرحضوری تشکیل دادند و پس از …  

۱۱ خرداد ۱۳۹۹
description مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان تکریم می‌شود

مراسم تودیع و تکریم مهدی قزلی؛ مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان روز دوشنبه (۱۲ خرداد ماه) ساعت ۱۸ در محل بنیاد برگزار می‎شود. در این مراسم، دکتر محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی قلم حضور خواهند داشت. همچنین معارفه سرپرست موسسه برای دوره انتقال تا …