۷ شهریور ۱۳۹۶
videocam مباد قلمت به ناحق بگردد

مباد قلمت به ناحق بگردد و این حروف در دست تو بشود ابزار کار شیطان…
🔸نماهنگی از دانشجویان نخستین دوره مستند نگاری بنیاد شعر و ادبیات داستانی
🔸اسالم، شهریور ۱۳۹۵

۳ شهریور ۱۳۹۶
videocam مرتضی سرهنگی از اهمیت مستندنگاری می گوید

مرتضی سرهنگی از اهمیت مستندنگاری می گوید
«مستندنگاری روایت واقعه از نگاه شاهد عینی ست.»
نخستین دوره مستند نگاری بنیاد شعر و ادبیات داستانی
اسالم – شهریور ۱۳۹۵

۱۱ مرداد ۱۳۹۶
videocam شعرخوانی مرحوم غلامرضا شکوهی در جشنواره شعر فجر

در آستانه میلاد حضرت رضا علیه السلام، ببینید ویدیوی اختصاصی شعرخوانی زنده‌یاد استاد غلامرضا شکوهی در وصف امام هشتم را که در محفل شعرخوانی جشنواره شعر فجر در مشهد اجرا شده است.
استاد غلامرضا شکوهی، شاعر برجسته آیینی به دلیل سکته مغزی و ایست قلبی، سه‌شنبه شب ۱۰ مرداد ۹۶ جان به جان‌بخش تسلیم کرد.

videocam روزی که شکوهی ملک‌الشعرای خراسان شد

وقتی مجری اختتامیه یازدهمین جشنواره شعر فجر به مرحوم غلامرضا شکوهی لقب «ملک‌الشعرای خراسان» داد….
استاد غلامرضا شکوهی، شاعر برجسته آیینی به دلیل سکته مغزی و ایست قلبی، سه‌شنبه شب ۱۰ مرداد ۹۶ جان به جان‌بخش تسلیم کرد.