19 نوامبر 2016
description داستان باید هم خواندنی باشد و هم ماندنی

نویسنده رمان «شب ممکن» معتقد است: هر داستان در هر گوشه از جهان، جدالی برای ایجاد بیش‌ترین جذابیت و جدالی برای تغییر و باورپذیری است. بنابراین، داستان باید هم خواندنی باشد و هم ماندنی.

18 نوامبر 2016
description اگر فقط داستان بخوانید، نویسنده خوبی نمی‌شوید

یک نویسنده آثار تاریخی درباره اینکه چرا نویسنده‌ها باید تاریخ بخوانند، گفت: نویسنده کسی است که اگر پنیر بخرد، باید نوشته‌های روی پاکت پنیر را هم بخواند. نویسنده باید اطلاعات جامع و چندوجهی از اطرافش داشته باشد؛ بنابراین کسی که مطالعاتش را به خواندن داستان و مطالب مرتبط با داستان محدود کند، هیچ وقت نویسنده خوبی نمی‌شود.

15 نوامبر 2016
description مشهد، میزبان پنجمین دوره داستان‌نویسی «آل‌جلال» می‌شود

پنجمین دوره آموزش داستان‌نویسی بنیاد شعر و ادبیات داستانی، موسوم به آل‌جلال، فردا در مشهد مقدس گشایش می‌یابد و با تدریس باباخانی، شاه‌آبادی، شهسواری، عباسلو، الوندی و متولی، تا پایان هفته ادامه دارد.