23 سپتامبر 2017
videocam نگاه خیره آقای همینگوی – احسان رضایی

متن احسان رضایی، سردبیر پایگاه تخصصی نقد داستان در مراسم رونمایی از این سایت
عمو تولستوی، مثل همیشه موقر و محترم پشت صندلی‌اش ایستاده. دایی ویتمن اما لم داده و لبخند رضایتی روی لبانش است. آن وسط داستایوسکی کمی مردد است و نمی‌داند جدی باشد یا راحت؟ تورگنیف به افق‌های دور خیره مانده.

19 سپتامبر 2017
description نگاه خیره آقای همینگوی

عمو تولستوی، مثل همیشه موقر و محترم پشت صندلی‌اش ایستاده. دایی ویتمن اما لم داده و لبخند رضایتی روی لبانش است. آن وسط داستایوسکی کمی مردد است و نمی‌داند جدی باشد یا راحت؟ تورگنیف به افق‌های دور خیره مانده.

videocam سایت تخصصی نقد داستان

سایت تخصصی نقد داستان را با توضیحات سردبیر آن، دکتر احسان رضایی، نویسنده و روزنامه‌نگار، بهتر بشناسید.
این پایگاه با هدف نقد و بررسی داستان فعالیت می‌کند