11 ژانویه 2017
description پیگیری نهمین جایزه جلال در اولین جشنواره ادبیات داستانی افغانستان

اضافه شدن بخش ویژه ادبیات داستانی افغانستان به نهمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد، موجب تشویق نویسندگان این کشور برای برگزاری اولین جشنواره ادبیات داستانی افغانستان و تجلیل از برندگان این کشور در جایزه جلال شد.