19 سپتامبر 2017
description نقدِ دست‌گیر

روزی یک زوج پیرکه اسطوره تفاهم و سازگاری بودند، شصتمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودند و معروف بود که در تمام زندگی مشترک خود هرگز با هم دعوا و اختلافی نداشته‌اند. در این مراسم عده‌ای خبرنگار محلی هم از این پدیده نادر گزارش تهیه می‌کردند. یکی از خبر‌نگارها به پیر‌مرد نزدیک شد و پرسید: «ممکنه راز یک عمر همدلی و سازگاری خودتان را برای زوج‌های جوان تعریف کنید؟»

6 سپتامبر 2017
description مجموعه کتاب‌های خلاقه داستان‌نویسی در قزوین بررسی شد

ده کتاب گام به گام تا داستان‌نویسی حرفه‌ای که بهار امسال از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شده بود، دیشب با حضور حبیب یوسف‌زاده و محمدعلی قربانی در محل سابق سازمان ملی جوانان قزوین، معرفی و بررسی شد.