16 سپتامبر 2017
description نقد مجموعه غزل «دورتر» در یکشنبه‌های شعر

مجموعه غزل «دورتر» سروده امیرعلی سلیمانی، عصر فردا در یکشنبه‌های شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی،با حضور اسماعیل امینی و حسین جلال پور مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.