11 ژوئن 2018
perm_media گزارش تصویری: آئین پایان دوره نخستین کارگاه رمان

عصر یکشنبه ۲۰ خرداد، آئین پایانی نخستین دوره کارگاه رمان با حضور احمد دهقان، مدرس این دوره و خسروباباخانی، ابراهیم زاهدی مطلق، مدیران بنیاد و ادب‌جویان این کارگاه در بنیاد شعر و ادبیات داستانی برگزار شد.

10 ژوئن 2018
videocam دومین دوره پیشرفته رمان

دومین دوره پیشرفته رمان با هدایت محمدرضا بایرامی تا ٢۶ خرداد تمدید شد

جزئیات در:
adabiatirani.com/?p=3582