11 نوامبر 2017
description هفته کتاب متعلق به همه‌ مردم ایران است

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین روز بیست و پنجمین دوره‌ی هفته‌ی کتاب جمهوری اسلامی با صدور پیامی به استقبال این هفته رفت.