2 دسامبر 2019
description بِتاییم*

ما ویکی‌نویسان ادبیات در یک سالگی جمع شدیم تا نقد شویم. دوازده سیزده نفر حاضر شدند تا ویکی را بررسی کنند. نقد شدیم چون در ابتدای راهیم و دانشنامه مجازی شعر و ادبیات داستانی معاصر ایران (ویکی‌ادبیات) راهی دراز پیشِ رو دارد تا به هدف اوّلیه برسد؛ دستِ کم دو‌ هزار مدخل.

19 نوامبر 2019
description دوره تخصصی ویکی ادبیات برگزار می‌شود

به مناسبت یک‌سالگی دانشنامه مجازی ادبیات معاصر ایران «ویکی ادبیات»، ویکی‌نویسان به دعوت بنیاد شعر و ادبیات داستانی در روزهای جمعه و شنبه (یکم و دوم آذر) گردهم جمع می‌شوند.

9 دسامبر 2018
description ویکی ادبیات رونمایی شد

در مراسم اختتامیه یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد، از دانشنامه اینترنتی ویکی ادبیات رونمایی شد.