6 سپتامبر 2017
description مجموعه کتاب‌های خلاقه داستان‌نویسی در قزوین بررسی شد

ده کتاب گام به گام تا داستان‌نویسی حرفه‌ای که بهار امسال از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شده بود، دیشب با حضور حبیب یوسف‌زاده و محمدعلی قربانی در محل سابق سازمان ملی جوانان قزوین، معرفی و بررسی شد.