description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
30 آگوست 2017
description

دکتر مریم حسینی

دکتر مریم حسینی در سال ۱۳۴۱ متولد شد. مدرک دکترای ادبیات فارسی دارد و استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا است.«پیر پرده نشین، درباره زندگی، احوال و آثار جنید بغدادی»، «حدیقه الحقیقه و شریعه و الطریقه»،«نخستین زنان صوفی»،«ریشه های زن ستیزی در ادبیات …  

دکتر مریم حسینی در سال ۱۳۴۱ متولد شد. مدرک دکترای ادبیات فارسی دارد و استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا است.«پیر پرده نشین، درباره زندگی، احوال و آثار جنید بغدادی»، «حدیقه الحقیقه و شریعه و الطریقه»،«نخستین زنان صوفی»،«ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی»، «ثنای سنایی»، «تصحیح کشف الاسرار و مکاشفات الانوار» تنها بخشی از کتاب های پژوهشی وی در حوزه شعر و ادبیات غنی فارسی است.گفتنی است کتاب «حدیقه الحقیقه» به تصحیح و مقدمه ویتشویقی دوره بیست و دوم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.این بانوی پژوهشگر در هشتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد داوری بخش نقد ادبی را به عهده داشت. وی دبیر علمی همایش کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا و همچنین دبیر علمی همایش بین المللی حکیم سنایی بوده است.